“คลองสังเน่ห์ ตะกั่วป่า” Amazon ของไทย

“คลองสังเน่ห์ ตะกั่วป่า” สถานที่ท่องเที่ยวที่เปรียบเสมือน Little Amazon ของ Thailand ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวที่จังหวัดพังงา สัมผัสกับความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทั้งต้นไทรโบราณอายุนับร้อยปีและเปิดประสบการณ์กับสัตว์ป่าต่างๆมากมายที่นี่ “คลองสังเน่ห์…