ตลาดน้ำท่าคา” ตลาดน้ำบรรยากาศสงบร่มรื่น

“ตลาดน้ำท่าคา” ตลาดน้ำที่ให้บรรยากาศ สงบร่มรื่น และรักษาสภาพ ความเป็นตลาดน้ำ แบบชาวบ้าน ตลาดน้ำที่ มีเอกลักษณ์ ของความเป็นชาวสวน ของชาวอัมพวา…