เกาะมุก (Koh Mook) ทะเลเมืองตรัง

เกาะมุก (Koh Mook) จังหวัดตรัง ถ้าพูดถึงสถานที่ ท่องเที่ยวแห่งนี้ก็ต้อง นึกถึง ถ้ำมรกต ที่เป็น ชื่อเสียงของเกาะมุก…