เที่ยวหาดบ้านกรูด ประจวบคีรีขันธ์

เที่ยวหาดบ้านกรูด ตั้งอยู่ที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ร่ายล้อมไปด้วยธรรมชาติต่างๆ อ่าว และชาดหาดสวยๆ ทะเลบ้านกรูด เป็นชายหาดที่สวยและกว้าง เป็นหาดลักษณะแนวยาว ประมาณ…