วัดร่องขุ่น Wat Rong Khun เชียงราย

วัดร่องขุ่น Wat Rong Khun จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดในสยาม และเราก็จะคิดถึงธรรมชาติ บนดอยที่สวยงาม ไม่ว่าจะ แม่ฟ้าหลวง…