ผาเก็บตะวัน วังน้ำเขียว นครราชสีมา

ผาเก็บตะวัน อำเภอวังนำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  เป็นสถานที่ขึ้นชื่อเลย ที่มาแล้วต้องมาเที่ยว และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทับลาน ก็กลายเป็น จุดที่ใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่เป็นสถานที่เชิญชวนมาให้เที่ยว ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น…