จันทบุรี พลาดไม่ได้กับจุดเช็คอินปังๆ

จันทบุรี เรียกได้ว่าเป็นจังหวัดเมืองรองที่ท่องเที่ยวเยอะไม่แพ้เมืองหลัก จึงอยากจะพาทุกคนมาสัมผัสและท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบที่จังหวัดจันทบุรีแห่งนี้ 4 สถานที่ท่องเที่ยงหลัก จันทบุรี แห่งนี้ อ่าวคุ้งกระเบน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอ่าวคุ้งกระเบน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศในบริเวณป่าชายเลน…