สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ – เตรียมตัวให้พร้อม แล้วเก็บกระเป๋าไปเที่ยวกันในภาคตะวันออกบ้านเราเอง ไม่ว่าจะเรื่องที่พัก เรื่องการเดินทาง เรื่องวันหยุด เรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ จัดได้ว่าเป็นสถานที่ควรเที่ยว เที่ยวง่ายๆ สะดวกทุกการเดินทาง